2020-02-20     Anety, Lehca, Leona     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown    
Strona główna -> Statuetka "Bogu i Ojczyźnie" -> Zarząd Kapituły Statuetki

Lubaczów 3 maja 2010

 

 

 

PROTOKÓŁ

 

 

Dotyczy:   zebrania Komitetu Założycielskiego Statuetki „Bogu i Ojczyźnie”    im. Kardynała Władysława Rubina.

 

                 W dniu 3 maja 2010 r. o godz. 1900 w parafii Św. Stanisława BM w Lubaczowie  ukonstytuował się Komitet Założycielski  Statuetki „Bogu i Ojczyźnie”  im Kardynała Władysława Rubina na posiedzeniu Kolegium Zarządu z inicjatywy Stowarzyszenia Narodowo Patriotycznego „Rota” i parafii Św. Stanisława B.M w Lubaczowie.

 W posiedzeniu  uczestniczyli:

 • Ks. Dziekan  Andrzej Stopyra – proboszcz parafii Św. Stanisława BM w Lubaczowie
 • Mamczur Wojciech – prezes Stowarzyszenia Narodowo Patriotycznego „Rota”
 • Zbigniew Słotwiński – członek  Stowarzyszenia „Rota”
 • Jerzy Zadworny członek Stowarzyszenia „Rota”
 • św.p Zdzisław Lew – v-ce prezes Stowarzyszenia „Rota”
 • Stanisław Hrymak – członek Stowarzyszenia  „Rota”

 

                   W zebraniu nie uczestniczył Jego Ekscelencja Biskup Diecezjalny Wacław Depo ze względu na obowiązki duszpasterskie. Komitet Założycielski przyjął regulamin  pod nazwą

                                                                                        

                                                                                                 REGULAMIN

Kapituły Statuetki „Bogu i Ojczyźnie”  im. Ks. Kardynała Władysława Rubina

za

 wybitne osiągnięcia w krzewieniu Kultury Polskiej, działalność Narodowo - Patriotyczną, miłość do Narodu Polskiego i wartości chrześcijańskich

 

W związku na krótki termin i niemożność zebrania całego Zarządu Kapituły oraz Radę uchwalono, że pierwsze statuetki ”Bogu i Ojczyźnie” im. Kardynała Władysława Rubina otrzymają:

·        Jego Ekscelencja Kardynał Marian Jaworski

·        Radio  Maryja w Toruniu

·        Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa z Warszawy

Zebranie zakończono uchwałą o powiadomieniu Jego Ekscelencji Biskupa Wacława Depo i Radę Kapituły o podjętej decyzji w sprawie pierwszego nadania Statuetki.

 

Na tym zebranie zakończono:

 

 • Ks. Dziekan  Andrzej Stopyra …………………………………………………….

 

 • Mamczur Wojciech ………………………………………………………………..

 

 • Zbigniew Słotwiński ………………………………………………………………

 

 • Jerzy Zadworny …………………………………………………………………..

 

 • Zdzisław Lew……………………………………………………………………..

 

 • Stanisław Hrymak ………………………………………………………………
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska