2020-02-20     Anety, Lehca, Leona     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown    

REGULAMIN FESTIWALU

 

1.  Występy zespołów odbywać się będą w czterech  kategoriach:

o    Chóry

o    Soliści

o    Zespoły wokalne

 zespoły i chóry mogą liczyć maximum 15 osób

2.   Biorący udział w festiwalu przygotowują trzy  utwory:

o    Dwie piosenki o tematyce patriotycznej (ze względu na charakter Festiwalu).

o    jedna poezja  patriotycznej (tylko poeci polscy)

o    jedna piosenka  o tematyce religijnej – można połączyć razem

o    w sumie na 15 min 

3.     Kartę zgłoszenia w raz z tekstami przewidzianych do wykonania na Festiwalu utworów należy przesyłać do dnia 15 kwietnia    drogą elektroniczną na adres rota29@interia.pl  i listownie na adres: Stowarzyszenie „Rota” 37- 600 Lubaczów ul. Korzeniowskiego 29

4.     Do zgłoszenia prosimy dołączyć nagranie na taśmie magnetofonowej (CD lub MP3)

5.      Mile widziane utwory autorskie i niepublikowane.

6.     O zakwalifikowaniu na podstawie przesłanych nagrań oraz o szczegółach Festiwalu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną do dnia 15 maja

2.     Organizatorzy zapewniają  zakwaterowanie i wyżywienie (odpłatnie wyżywienie 5zł nocleg 5 zł od osoby) dla uczestników oraz maximum 2 osób towarzyszących.

3.     Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłośnieniową, instrument klawiszowy i perkusję.

4.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych oraz nadesłanych materiałów.

5.     Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.


Szczęść Boże w przygotowaniach.
Do zobaczenia w Lubaczowie

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska