2020-02-20     Anety, Lehca, Leona     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown    

    W 2014 roku przewodnim Tematem Festiwalu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej będzie:

70- rocznica Powstania Warszawskiego

I Wojna Światowa

Krótka Historia tych wydarzeń.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło 1 sierpnia 1944 r. rozpoczęła sie walka pomiędzy odziałami polskimi a niemieckimi. Warszawa została podzielona na siedem obwodów: Śródmieście, Mokotów, Żoliborz, Wola, Ochota, Praga, i obwód "Obroża" - mający w swym zasięgu powiat warszawski, oraz samodzielny rejon "Okęcie". Do walki w samym mieście stanęło około 38 tysięcy żołnierzy, oraz około 11 tysięcy żołnierzy obwodu podmiejskiego. Ze względu na fatalne rozkazy wydane w przeddzień powstania, m.in. odesłanie do okręgów wschodnich dużych partii uzbrojenia wraz z amunicją (łącznie około 900 pistoletów maszynowych) uzbrojenie oddziałów AK było fatalne. Sama dysproporcja sił i środków, nie wpłynęła na klęskę powstania. Na końcową porażkę nałożyło się wiele czynników, natury zarówno politycznej jak i wojskowej. Najczęściej wskazuje się, na bierną postawę strony radzieckiej, choć niewiele osób wie iż dowództwo Armii Czerwonej, nie ustaliło ze stroną polską zasad jakiejkolwiek pomocy. Większą rolę odegrała tu strona Amerykańska i Brytyjska, które na prośby Naczelnego Wodza Władysława Sikorskiego, o przekazanie Polsce samolotów dalekiego zasięgu, kolejno odsyłały go z kwitkiem. Wpłynęło to na niedostateczne zaopatrzenie AK w broń i amunicje.powstanie warszawskie, było częścią planu "Burza", którego celem było zamanifestowanie polskiej obecności na wschodzie i występowanie wobec nadchodzących oddziałów radzieckich, w roli gospodarzy zarówno wojskowych jak i cywilnych.

 

I Wojna Światowa bezpośrednią przyczyną wojny stało się zamordowanie 28 czerwca 1914r. w Sarajewie (stolica Bośni i Hercegowiny) austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zginął on z rąk serbskich terrorystów, inspirowanych przez serbski wywiad. Austriacy, choć nie dysponowali dowodami świadczącymi o takim spisku, chcieli wykorzystać to wydarzenie do rozprawienia się z Serbią. W kategoriach generalnych przyczynę wojny stanowiło zniszczenie równowagi europejskiej ustanowionej na kongresie wiedeńskim w 1815r., a opierającej się na wzajemnym równoważeniu sił 5 mocarstw (Rosji, Austrii, Prus, Francji i Wielkiej Brytanii). Równowaga ta załamała się w wyniku zjednoczenia Niemiec Lepiej przygotowani do wojny Niemcy chcieli ją rozstrzygnąć na swoją korzyść, zanim państwa Ententy, zwłaszcza Rosja i Anglia, zmobilizują swój ogromny potencjał militarny. Opracowany w 1905r. przez Alfreda Schlieffena niemiecki plan wojny zakładał uderzenie większością sił, poprzez neutralną Belgię, na Francję i pokonanie jej w ciągu kilku tygodni, po czym wojska niemieckie miały zostać przerzucone na wschód w celu zadania klęski Rosji. Plan ten jednak zawiódł. Wielka wojna lat 1914-1918 spowodowała zmiany w wielu dziedzinach życia. Jej najbardziej widocznym skutkiem były olbrzymie straty ludzkie i zniszczenia materialne. Wojna przyniosła koniec potęgi czterech mocarstw: Austro-Węgier, Niemiec, Rosji i Turcji. Klęska Niemiec, osłabienie Francji oraz przejściowa nieobecność na scenie politycznej Rosji utrudniały wytworzenie się nowych zasad równowagi europejskiej. Powstanie nowych państw w Europie wywołało falę konfliktów politycznych i terytorialnych. W trakcie wojny doszło po raz pierwszy do znaczącej interwencji Stanów Zjednoczonych w sprawy europejskie, natomiast osłabiona Europa zaczęła tracić swą dominującą pozycję w polityce światowej. Wojna wciągnęła ludy innych kontynentów w zmagania państw europejskich (m.in. poprzez obecność z koloni w siłach zbrojnych Wielkiej Brytanii i Francji), co przyspieszyło krystalizację dążeń narodowowyzwoleńczych mieszkańców Azji i Afryki.
W latach wojny powołano pod broń ok. 60 milionów mieszkańców Europy. Zginęło ok. 8 milionów ludzi (w Europie), 13 milionów odniosło rany, a 7 milionów zostało inwalidami. Niemcy straciły 15,1% męskiej populacji, Austro-Węgry 17,1% , Francja 10,5% , a Wielka Brytania 5,1% .
Wojna zmieniła granice państw, układ polityczny świata, miała długotrwałe konsekwencje dla życia ekonomicznego, przekształciła ludzką mentalność oraz obyczajowość.

      Jak co roku na Naszym Festiwalu nie zabraknie również znanych osobistości w tym roku zaszczyci nas swoją obecnością Lusia Ogińska.

         Lusia Ogińska urodziła się 17 czerwca 1974 w Koszalinie. W pierwszym roku po urodzeniu wyjechała z rodzicami do Zamościa, w rodzinne strony obojga rodziców. Matka poetki, Janina Ogińska, jest pielęgniarką. Ojciec, Stanisław Ogiński był nauczycielem, po troszkę rzeźbiarzem i poetą. Zmarł przedwcześnie mając 51 lat. Należy sądzić, że większość talentów Lusia Ogińska odziedziczyła po swoim zmarłym ojcu. W dzieciństwie jej ojciec często zabierał ją na długie spacery w głąb Parku Narodowego, uczył kochać przyrodę, podziwiać dziewiczą, niepowtarzalną Roztoczańską Puszczę, co później tak znacząco odbiło się w twórczości poetki - w jej Księgach Roztoczańskich Krasnali, w sonetach polskich Ojczyzna Wola i wielu lirykach. W domu rodzinnym ukształtował się głęboki katolicyzm i patriotyzm poetki. Lusia Ogińska maturę zdała w Zamościu, wyjechała na studia do Warszawy, studiowała krótko i uznając, że wybrała kierunek dla niej niewłaściwy, bezwartościowy - wróciła do Zamościa. Tu w 22 roku życia jej droga życiowa przecięła się z drogą Ryszarda Filipskiego - uznanego twórcy teatru i filmu, który obecnie należy do Kapituły Statuetki *Bogu i Ojczyźnie*, która wręczana jest za wybitne osiągnięcia w Krzewieniu Kultury Polskiej, Działalność Narodowo – Patriotyczną, Miłość do Narodu Polskiego i Wartości Chrześcijańskich, na corocznym Polskim Festiwalu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej *Bogu i Ojczyźnie* im. Ks. Kardynała Władysława Rubina w Lubaczowie.

       Lusia Ogińska ilustruje swoje książki, maluje akwarelami i pastelami - zupełnie nie
zainteresowana tak popularnymi dziś technikami komputerowymi, dlatego jej ilustracje do książek dla dzieci są tak pełne wyrazu. Ogińska swoje talenty plastyczne i muzyczne rozwija niejako obok głównego nurtu swojej twórczości - poezji. Ogińska jest osobą odporną na wszelkiego rodzaju zewnętrzne naciski, czy zmieniające się polityczne i artystyczne mody, stoi mocno na katolickim i narodowym gruncie. Jeśli w jej felietonie oceniana jest jakaś osoba publiczna - to zawsze rzetelnie, odważnie i sprawiedliwie. Jej felietony czynią zdrowy ferment - szczególnie wśród tych rodaków, którzy dali się otumanić służalczym polskim mediom. Na prośbę i z inicjatywę księdza proboszcza o. Krzysztofa Gołębiewskiego fDP, Lusia Ogińska stworzyła kompozycję z trzech swoich wierszy i niezwykle interesującej oprawy malarskiej – Tryptyk Grunwaldzki. Tryptyk Grunwaldzki  Ogińskiej to nie tylko dzieło nawiązujące do    600-ej rocznicy Wiktorii Grunwaldzkiej, ale zawiera on również refleksję do czasów współczesnych, do postępującej kolonizacji Polski, nie tylko przez Unię Europejską jako całość, ale przede wszystkim przez Republikę Federalną Niemiec.

 Serdecznie zapraszamy również do wzięcia udziału w naszym konkursie pt. *Bogu i Ojczyźnie*

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska